BitLab CMS

Систем за управљање садржајем сајта

BitLabCMS је апликација базирана на савременим технологијама отвореног кода, првенствено језику PHP и бази података MySQL. Развили смо је самостално и користи се на многим локацијама. BitLabCMS омогућује брзе и једноставне измјене свих елемената сајта и за кориснике који посједују основно познавање рада на рачунарима. За уређивање садржаја (унос, измјене и брисање текста, фотографија, мултимедијалних садржаја) користи се WYSIWYG едитор. Рад са едитором је веома сличан раду у Microsoft Word-у. Уређивање се врши кроз web browser без потребе за додатним софтвером.

Сајтови реализовани кроз BitLabCMS испуњавају актуелне стандарде W3C (World WIDE Web Consortium): W3C XHTML и W3C CSS као и смјернице дате са WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Апликација коју нудимо је модуларна и омогућава проширења, зависно од потреба корисника.

Основни модули CMS-а омогућавају додавање и уређивање секција, подсекција, чланака, актуелности, ажурирање често постављаних питања, управљање документима и анкетама. Дакле, циљ нам је био да креирамо систем којим ће бити веома лако управљати, гдје ће корисници моћи сами да уређују своју wеб страницу без да имају потребе за честим контактирањем нас као креатора wеб презентације у вези свих потребних измјена.

Основни модули CMS-аКреирање нових и мијењање постојећих страница (секција/подсекција)

Додавање секције

Један од начина организовања сајта је кроз више хијерархијских нивоа приказа садржаја. Основни хијерархијски ниво организације садржаја је секција, и овим модулом врши се додавање, мијењање и брисање ове организационе цјелине сајта. На овај начин Вам се омогућава веома једноставан увид у цјелокупну организацију сајта и увелико олакшава кретање кроз сајт и његова администрација.

Додавање подсекције

Подсекција је друга организациона цјелина садржаја сајта и овим модулом врше се радње додавања, брисања и мијењања ових цјелина и њихових особина. Подсекције имају могућност сортирања ставки. У оквиру подсекција могуће је формирање нових подсекција и креирање неограниченог броја поднивоа. Уређивање секција/подсекција врши се преко wеб едитора који подсјећа на интерфејс MS Word-а. Секције/подсекције имају низ опција (да ли су видљиве или не, да ли ће бити видљиве на почетној страници портала, да ли је уз њен садржај могуће приказивање докумената...). BitLabCMS омогућује креирање неограниченог броја поднивоа (подсекција).

Ажурирање вијести и могућност сортирања

Овим модулом врши се додавање, брисање и мијењање вијести на сајту. У склопу истог могуће је подесити опције везане за приказ вијести (цијела вијест, дио, извор, датум) и њиховог сортирања по одговарајућим критеријумима. Вијести се могу разврстати у различите категорије. Администратор система може да дефинише категорије вијести (додаје нове, мијења и брише постојеће). Постоји могућност приказивања вијести из појединих категорија уз одређене секције/подсекције. Посјетилац сајта има на располагању претрагу вијести – њихово сортирање по категоријама и датуму њиховог објављивања (дану, мјесецу, години).

Унос докумената (текстуалних и графичких) и постављање линкова до њих

Овим модулом врши се постављање докумената у одговарајуће чланке и секције. Документи могу бити било ког типа из листе дозвољених, која се ажурира такође у оквиру овог модула. Неки од типова фајлова су: .doc, .sxf, .xls, .pdf, .txt итд. Документи се могу разврстати у различите категорије које администратор система може да уређује (додаје нове, мијења и брише постојеће).

Унос и приказ мултимедијалног садржаја

Употребом овог модула могуће је управљати и мултимедијалним садржајима (аудио, видео, фото) и одређивати начин њиховог приказа и организацију.
Садржаји се презентују преко одговарајућих галерија са карактеристикама приказа по више критеријума (бројни, хронолошки, тематски).

Фото галерије

Омогућава администраторима (и уредницима којима су додијељене потребне привилегије) креирање неограниченог броја фото галерија са уносом наслова и описа галерије и уносом неограниченог броја фотографија у галерију.
При постављању слика великих димензија систем омогућава аутоматско креирање малих сличица које ће се користити код збирног прегледа свих припадајућих слика једној галерији.

Видео садржаји

Омогућава администраторима (и уредницима којима су додјељене потребне привилегије)
креирање неограниченог броја видео галерија са уносом наслова и описа галерије и уносом неограниченог броја видео записа у галерију.

Ажурирање навигације портала (додавање и брисање ставки менија)

BitLabCMS омогућава уредницима и администраторима сајта да самостално постављају ставке менија на портал – односно да самостално организују главне линкове на сајту.
На овај начин се омогућава руковање сајтом и његова администрација особама које имају основни ниво информатичке писмености.
Мени CMS-а такође има прилагођен приказ за различите уређаје што можете видјети на слици поред.

Додавање нових језичких верзија

BitLabCMS омогућује на једноставан начин инсталацију неограниченог броја језичких верзија.
Додавање нових језичких верзија подразумијева и преводе пратећих порука на сајту на нови језик.
Једна од наших препорука везана за Ваш сајт је додавање и енглеске верзије wеб презентације, поред ћириличне и латиничне (између којих се претварање врши аутоматски).

Постављања упитника и приказивање повратних информација (анкете)

Постоји развијен модул за анкетирање који се по потреби може активирати.
На овај начин можете анкетирати крајње кориснике, односно посјетиоце Вашег сајта и тако добити повратне информације на лицу мјеста.
Уз одређивање одговарајућег репрезентативног узорка ови подаци могу бити од велике користи,
јер на основу њих можете веома брзо и ефикасно донијети закључак о томе на шта треба више обратити пажњу,шта је запостављено у политици односа с јавношћу Ваше организације, каквом се чини тренутна веб страница Вашег предузећа корисницима/посјетиоцима сајта итд.
Једном рјечју, овај модул Вам може бити веома јефтина а успут веома ефикасна основа за доношење стратешких одлука.