Наручивање и процес

Како бисмо на што бржи и што ефикаснији начин дошли до коначног рјешења, које ће претворити Вашу идеју у стварност, потребно је да обје стране (наручилац и извођач – БитЛаб), познају основни концепт и ток активности које се спроводе приликом израде веб странице.Тај процес је приказан сљедећим дијаграмом:

proces izrade web sajta

На овај начин, веома ефикасно и лако можете одредити у којој фази се тренутно налазимо, колико имамо до краја самог пројекта, а колико смо одмакли од почетка. Можете такође пратити да ли су зацртани рокови испоштовани у оном обиму у коме су и договорени.Приликом самог договора посла, битно је дефинисати све услове и одредити права и одговорности у самом процесу имплементације. Из тог разлога, наш правни тим је веома прецизно и јасно дефинисао све правне аспекте нашег будућег пословања, тако да не требате бринути о евентуалној злоупотреби Ваших података, повјерења или Вашег новца.

С друге стране, приликом договарања пословне сарадње дефинишемо и права и обавезе по питању доступности графичких и текстуалних елемената који ће се налазити на веб страници, интеграције са друштвеним мрежама, начина ажурирања садржаја, дефинишемо све функционалности које ће страница садржавати, као и многе друге битне карактеристике Ваше презентације на интернету, што увелико доприноси повећању квалитета, сигурности пословања, професионалности у нашој пословној сарадњи.

Приликом обављања свих активности на имплементацији пројекта користимо прилагођени приступ агилне методологије који омогућава развој у краћим итерацијама и интегрише процесе у циљу континуираног осигурања квалитета од самог старта пројекта.Шематски то изгледа овако:

agilna metodologija