SSL sertifikati

  Šta su SSL sertifikati?

SSL (Secured Sockets Layer) je sertifikat koji služi da obezbijedi komunikaciju između klijenta i servera kriptovanjem sadržaja. Sa SSL sertifikatom svaki unos podataka na sajtu i svaka vraćena informacija sa sajta putuje internetom u kriptovanom obliku, čime je komunikacija koja putuje mrežom potpuno zaštićena i mogu je vidjeti samo oni kojima je namjenjena.


Svaki SSL zahtjeva fiksnu IP adresu. Vašem sajtu ćemo dodijeliti fiksnu IP adresu, čime će on biti odvojen od drugih sajtova na serveru i time bolje zaštićen.


U našoj ponudi se nalaze SSL sertifikati renomiranih svjetskih sertifikacionih tjela. Instalacijom sigurnosnog sertifikata dobijate na sigurnosti Vaših podataka jer se svaka informacija kriptuje prilikom slanja (256 bitnom enkripcijom), a prilikom prijema enkriptuje, tako da, u slučaju da neko presretne taj paket podataka u putu od slanja do prijema, on ne može da ga otvori i pročita, jer nije u mogućnosti da ga enkriptuje.


Besplatni SSL sertifikati za naše klijente!


Ekskluzivno i premijerno, prvi među konkurencijom na domaćem tržištu nudimo besplatne SSL sertifikate našim klijentima! Za sve pakete hostinga koje imamo u ponudi, osim za dva cjenovno najniža paketa, nudimo besplatan SSL sertifikat čime ćemo sigurnost Vaše veb stranice i Vaših podataka prevesti na veći nivo!