Naručivanje i proces

Kako bismo na što brži i što efikasniji način došli do konačnog rješenja, koje će pretvoriti Vašu ideju u stvarnost, potrebno je da obje strane (naručilac i izvođač – BitLab), poznaju osnovni koncept i tok aktivnosti koje se sprovode prilikom izrade veb stranice.Taj proces je prikazan sljedećim dijagramom:

proces izrade web sajta

Na ovaj način, veoma efikasno i lako možete odrediti u kojoj fazi se trenutno nalazimo, koliko imamo do kraja samog projekta, a koliko smo odmakli od početka. Možete takođe pratiti da li su zacrtani rokovi ispoštovani u onom obimu u kome su i dogovoreni.Prilikom samog dogovora posla, bitno je definisati sve uslove i odrediti prava i odgovornosti u samom procesu implementacije. Iz tog razloga, naš pravni tim je veoma precizno i jasno definisao sve pravne aspekte našeg budućeg poslovanja, tako da ne trebate brinuti o eventualnoj zloupotrebi Vaših podataka, povjerenja ili Vašeg novca.

S druge strane, prilikom dogovaranja poslovne saradnje definišemo i prava i obaveze po pitanju dostupnosti grafičkih i tekstualnih elemenata koji će se nalaziti na veb stranici, integracije sa društvenim mrežama, načina ažuriranja sadržaja, definišemo sve funkcionalnosti koje će stranica sadržavati, kao i mnoge druge bitne karakteristike Vaše prezentacije na internetu, što uveliko doprinosi povećanju kvaliteta, sigurnosti poslovanja, profesionalnosti u našoj poslovnoj saradnji.

Prilikom obavljanja svih aktivnosti na implementaciji projekta koristimo prilagođeni pristup agilne metodologije koji omogućava razvoj u kraćim iteracijama i integriše procese u cilju kontinuiranog osiguranja kvaliteta od samog starta projekta.Šematski to izgleda ovako:

agilna metodologija